• ganoderma ganoderma-text V ČÍNE JU UŽ PO TISÍCROČIA
  POVAŽUJÚ ZA VEĽMI ÚČINNÚ
  LIEČIVÚ RASTLINU.
  LIEČIVÁ RASTLINA, KTORÁ
  ANI PRI DLHODOBOM UŽÍVANÍ NEMÁ
  ŽIADNE VEDĽAJŠIE ÚČINKY .
  PODPORUJE OBRANYSCHOPNOSŤ
  ORGANIZMU, SAMOLIEČBU.
 • ganoderma "ONE DRAGON MODELL" CELÝ PRIEBEH, OD PESTOVANIA
  AŽ PO PREDAJ JE POD
  KONTROLOU FIRMY.
 • ganoderma USKUTOČNI
  SVOJE SNY S DXN!
  TRVAJ NA SVOJOM ZDRAVÍ! BUĎ FINANČNE NEZÁVISLÝ! MAJ VYŠŠIU ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ! USKUTOČNI SVOJE SNY!
video PRIDAJ SA!
TERAZ!
2014 jún
Po Ut St Št Pi So Ne

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapíš sa na spravodaj

Krstné meno:

E-mail:

O výrobkoch:   Obchodná príležitosť

napíšte text

captcha
zmeniť text

Zavoláme Ti!

Ak máš pocit, že by si o tomto obchode hovoril radšej osobne so mnou, alebo s mojim spolupracovníkom, zadaj
tvoje meno:

 

Prosíme Vás zadajte kód krajiny vedľa Vášho telefónneho čísla

tvoje telefónne číslo:

 

alebo kontakt na Skype:

 

alebo tvoju e-mailovú adresu:

 

napíšte text

captcha
zmeniť text

 

jún

12

II. Európsky Lídrovský Kemp v Bulharsku

12. jún 2014 Štvrtok

25. - 27. 7. júl 2014

 

Kritériá účasti zdarma 

 

Podmienky účasti zdarma na lídrovskom kempe (doprava nie je zahrnutá): 

- obdobie :   2 mesiace, máj a jún 2014:

 

1. Dosiahnuť 300 PPV v máji a júni

2. Mať 10 nových členov s 300 PPV do 5-tej generácie počas 2 mesiacov (celkovo 300 PPV počas 2 mesiacov)

3. Dvaja z týchto nových členov musia byť priamo sponzorovaní

4. Kvalifikant a jeho skupina nebudú zohľadnení pre kvalifikáciu uplina (člena v hornej línii)

5. Dvojitá kvalifikácia je možná, pokiaľ je dosiahnutá požadovaná PV a počet členov dvakrát

 

Držíme Vám palce a tešíme sa na Vás!

 

Váš tím DXN.

II. Európsky Lídrovský Kemp v Bulharsku

DXN Facebook Share Share on Facebook

apr

18

Vítame Vás na online prezentačnej stránke DXN International!

18. apríl 2014 piatok

Prosíme, vyberte si prezentáciu, ktorú si chcete pozrieť:

 


Pozadie: DXN International

 


Ganoderma, kráľovná liečivých rastlín

 


Výrobky DXN

 


Obchodná príležitosť

 


Online budovanie siete v obchode DXN

 

Pridajte sa teraz!

Online registrácia do DXN siete: http://dxn.dxnslovakia.sk/member_registration_private

DXN Facebook Share Share on Facebook

apr

17

Icing On The Cake (IOC)

17. apríl 2014 Štvrtok

Icing On The Cake (IOC)A) Úvod

1. Je to čerešnička na existujúce torte, ktorá je prídavným, dodatočným kompenzačným marketingovým plánom (Uni-Level) k existujúcemu marketingovému plánu DXN.

2. Členovia môžu nakupovať iBalík za účelom účasti na IOC pláne.

3. iBalík je cenovo dostupný pre všetkých členov.

 

B) Cieľ

1. Motivovať existujúcich neaktívnych členov.

2. Podporiť nárast počtu nových členov.

3. Zvýšiť predaje spoločnosti.

4. Obstáť dobre na trhu, zvýšiť konkurencieschopnosť.

5. Vytvoriť nový záujem, priniesť nové vzrušenie.

6. Umožniť členom dosiahnuť exponenciálny príjem z tohto plánu.

7. Používať, zdieľať a predávať DXN produkty ako semienko, zárodok investície.

 

C) Vlastnosti a výhody

1. Vlastníctvo môže byť dedené (iCertifikát môže byť zdedený. Príklad z Filipín je priložený).

2. IOC plán umožňuje členom kúpiť akúkoľvek kombináciu produktov za bežné DC (Distribútorská Cena) ceny.

3. Ďalší nákup jednotky iBalíka je povolený na vytváranie nových línii, a to do dvoch úrovní.

4. Získanie exponenciálneho príjmu.

5. Bez straty SV bodu. (vo forme iSV)

6. Pomôcť zvýšiť získavanie nových členov a províziu v rámci existujúceho marketingového plánu.

7. Pomôcť postúpiť rýchlejšie v rámci existujúceho marketingového plánu.

8. Je to medzinárodný balík.

9. Nevyžaduje sa žiadna zhoda alebo párovanie.

10. Nie je požadované udržiavanie minimálneho mesačného nákupu.

11. Skladová zásoba produktov na predaj.

12. Uznanie bodov (PV) pre povýšenie na status SA.

13. Dynamická kompresia na mesačnej báze.

14. Investovať raz a zarábať navždy.

15. DXN je veľmi stabilná spoločnosť.

16. Hierarchia súčasného marketingového plánu zostáva zachovaná.

17. Urýchliť expanziu siete.

 

D) Vymedzenie pojmov

Kód: Členský kód existujúceho marketingového plánu (9 číslic).

Sponzorský

kód: Kód sponzora existujúceho marketingového plánu je (9 číslic).

iBalík: Je balík, ktorý si člen musí zakúpiť, aby sa mohol pripojiť

k projektu IOC plánu.

iSV: SV spojené s každou hodnotu iBalíka.

iČlen: Existujúci alebo nový DXN člen, ktorý si zakúpil iBalík.

iCertifikát: Certifikát pre členov, ktorí si zakúpili iBalík.

iKód: IOC členský kód (13 číslic : 9-miestny DXN členský kód

+ 2-miestny kód balíka + 2-miestne prevádzkové číslo).

iSponzorský

kód: IOC kód sponzora (13 číslic : 9-miestny DXN členský kód sponzora

+ 2-miestny kód balíka + 2-miestne prevádzkové číslo).

 

E) Ako IOC funguje

1. (Icing on the cake) IOC plán je prístupný pre všetkých členov DXN tým, že kúpi aspoň jeden iBalík.

2. Každý iBalík je dostupný za distribútorskú cenu (DC) 200 € a zodpovedá iSV 100. (Týka sa Európskeho iBalíka. Každá krajina bude mať svoju príslušnú DP a iSV)

3. Člen bude musieť vyplniť list o zámere kúpy iBalíka (pozri formulár v prílohe)

4. Nákup podľa tohto plánu je voliteľný.

5. iBalík je možné zakúpiť v domovskej krajine. (podľa adresy v systéme DXN)

6. Nákup ktorýchkoľvek položiek je možný iba pri úplnom zaplatení.

7. iCertifikát bude vystavený ako doklad o nákupe iBalíka.

8. iČlen môže (redemovať) odkúpiť produkty založené na hodnote iBalíka. (pozri v iBalík Odkúpenie/redemácia produktov - nižšie)

9. V prípade akéhokoľvek odkúpenia / redemácie DXN produktov podľa tohto plánu, body (PV) príslušného produktu budú zahrnuté pre stanovenie statusu – navýšenie, dosiahnutie statusu SA, avšak nebudú zohľadnené pri vyhodnotení mesačnej kvalifikácie , oprávnenia na mesačnú províziu, oprávnenia na príspevok na Cestovný seminár / Prémiový zájazd a na príspevok na Mobilný telefón, podľa podmienok existujúceho marketingového plánu.

10. Avšak, žiadna SV hodnota nebude uznaná pre stanovenie oprávnenia na províziu podľa existujúceho marketingového plánu.

11. Člen môže zakúpiť ľubovoľný počet jednotiek na vytvorenie nových linií ( maximálne do 2. úrovne ) v rámci jeho / jej vlastného iKódu. Od 3. úrovne to musí byť skutočne nový člen.

12. Ak sa člen rozhodne kúpiť viac ako 1 jednotku iBalíka , musia byť všetky jednotky nakúpené v rámci rovnakej hierarchie.

13. IOC kód sponzora (iSponzorský kód) musí byť definovaný, pokiaľ si člen želá umiestniť jeho / jej vlastné extra iBalíky alebo nových iČlenov pod niektorým zo svojich špecifických iKódov , iným ako je jeho prvý iKód. Akýkoľvek nový IOC člen (iČlen) pod druhým iKódom musí byť nový iČlen v príslušnom mesiaci (pred spracovaním bonusov IOC plánu), ktorý sa pripojil ako nový DXN člen po implementácii IOC.

14. V IOC pláne nie sú povolené žiadne zmeny sponzorov. Avšak, ak nastala taká zmena v existujúcom marketingovom pláne ( so súhlasom ), to isté bude vykonané v IOC.

15. Sponzorovanie nie je povolené z krížovej línie. Existujúca hierarchia marketingového plánu sa používa pre túto hierarchiu IOC .

16. Pokiaľ sa člen nepripojil k tomuto plánu, IOC provízia založená na iSV prejde, postúpi na tých uplinov (členov v hornej línii), ktorí sa už pripojili, podľa komprimovanej hierarchie. Pokiaľ sa člen pripojí k tomuto plánu v akomkoľvek neskoršom štádiu, dostane províziu z jeho členov skupiny následne novo pripojených.

17. Vypočítaná provízia je znázornená v priloženom Pláne odmeňovania pre IOC plán (Uni-Level).

18. DXN si vyhradzuje právo meniť podmienky plánu IOC kedykoľvek bez predchádzajúcej komunikácie a súhlasu členov.

 

F ) iBalík – Odkúpenie / redemácia produktov

1. Pri nákupe jednej jednotky iBalíka, bude iČlen oprávnený odkúpiť / redemovať akúkoľvek kombináciu DXN produktov zodpovedajúcu rovnakej hodnote DC (DC- distribútorskýá cena), a to na základe iBalíka zakúpeného v ktorejkoľvek z pobočiek DXN / servisných stredísk.

2. Odkúpenie produktov je povolené len v rovnakej krajine, kde bol iBalík zakúpený. Členovia môžu využiť viacnásobné odkúpenie, kým celková hodnota iBalíka bude plne využitá.

3. Produkty musia byť odkúpené v lehote do 3 mesiacov odo dňa platby za iBalík. Ak iČlen neodkúpil produkty do 3 mesiacov, on / ona by bude mať povolené len plné odkúpenie ( iba 1 krát ) v priebehu štvrtého mesiaca.

4. Odkúpenie / redemácia DXN produktov znamená, že PV zodpovedajúce príslušným produktom bude použité na povýšenie na SA status (podľa podmienok existujúceho marketingového plánu). Avšak PV a SV za redemované produkty nebudú uznané a brané do úvahy pre akúkoľvek mesačnú kvalifikáciu, oprávnenie na mesačnú províziu, oprávnenie na príspevok na prémiový zájazd (Cestovný seminár) a oprávnenie na príspevok na mobilný telefón, podľa existujúceho marketingového plánu.

5. Aj nečlenovia sa môžu zapojiť do IOC plánu. Musia sa stať DXN členom, aby mohli získať svoj iKód . Musia si odkúpiť / redemovať DXN Štartovací balíček ako súčasť odkúpenia / redemácie produktov.

 

G) FAQ – často kladené otázky

Otázka: Čo je to Icing On The Cake?

Icing On The Cake (IOC) je prídavný, dodatočný Kompenzačný plán (Uni-Level) pridaný k existujúcemu DXN marketingovému plánu. IOC tiež umožňuje členom používať, zdieľať a predávať produkty DXN ako semienko, zárodok investície a získať z tohto plánu exponenciálny príjem.

Otázka: Kto si môže kúpiť Icing On The Cake (iBalík)?

Všetci súčasní členovia a tiež novo pripojení členovia. Keď si nečlenovia kúpia iBalík, musia sa zároveň stať DXN členom.

Otázka: Kde si môžem kúpiť iPackage?

Môžete navštíviť ktorúkoľvek najbližšiu DXN pobočku vo vašej domácej krajine pre získanie viac informácií alebo nákup iBalíka.

Otázka: Môžem si kúpiť viac ako jednu jednotku iBalíka?

Áno, môžete. Avšak, druhá a nasledujúce ďalšie jednotky musia byť umiestnené pod vlastným menom / iKódom a sú povolené len maximálne do 2. úrovne.

Otázka: Môžem umiestniť moju extra jednotku iBalíka medzi mňa a môjho priameho existujúceho downline (člena v spodnej línii)?

Nie, nemôžete. Existujúca hierarchia marketingového plánu musí zostať taká ako je. Extra iBalík môžete použiť na vytvorenie nových línií a odtiaľ môžete pokračovať v získavaní a registrácii nových iČlenov do tejto novej línie.

Q: Môžem vykonať platbu v splátkach?

Celá platba za IOC musí byť uhradená naraz. Platby možno vykonávať pomocou hotovosti, kreditnou kartou alebo online bankovým prevodom (závisí na dostupnosti režimu platby vo vašej krajine). Pre on-line bankový prevod záujemcovia o plán musia zaslať kópiu potvrdeného bankového príkazu ako preukázanie úhrady do DXN pobočky. Oficiálne potvrdenie musí byť vydané pri všetkých uhradených platbách. Nikto nie je oprávnený vyberať, zbierať akékoľvek množstvo peňazí, v mene DXN.

Q: Čo robiť v prípade, že pri odkúpení / redemácii je celková hodnota produktov vyššia ako hodnota iBalíka?

Ak je celková akumulovaná cena produktov odkúpených iČlenom o niečo vyššia ako hodnota iBalíka, rozdiel hodnôt zaplatíte spôsobom platby dostupnom na danej pobočke.

Príklad: Hodnota iBalíka sa rovná 200 EUR. Počas odkúpenia / redemácie produktov pánom A je celková hodnota odkupovaných produktov 207 EUR. Vtedy pán A zaplatí 7 EUR (nie je oprávnený na žiadne PV alebo SV z tejto extra platby).

Plán odmeňovania

DXN Facebook Share Share on Facebook

apr

15

Ganozhi zubná pasta

15. apríl 2014 utorok

DXN Facebook Share Share on Facebook

mar

16

The Ganoderma Company - DXN

16. marec 2014 nedeľa

DXN Facebook Share Share on Facebook

© Copyright DXN Europe 2009.